DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Trwające od marca ograniczenia związane z panującą pandemią koronawirusa negatywnie odbijają się na samopoczuciu wszystkich, w tym grupy, która z racji wieku nie zawsze potrafi zadbać o swoje zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne – dzieci i młodzieży. Brak bezpośrednich kontaktów rówieśniczych czy rodzinnych, brak możliwości uczestnictwa w różnorodnych formach życia szkolnego i pozaszkolnego, spędzanie większej ilości godzin „w sieci” może prowadzić do powstawania napięć emocjonalnych, problemów i trudności.

Jedną z form pomocy dla tej grupy wiekowej jest zainicjowany przez Rzecznika Praw Dziecka całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 oraz dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów na stronie https://brpd.gov.pl/sos-czat/

Podejmując kontakt za pomocą podanych kanałów dziecko może uzyskać natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Dzwoniąc pod numer telefonu zaufania jak i korzystając z czatu internetowego nie ponosi się żadnych kosztów. Czat nie wymaga logowania ani instalowania aplikacji.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie:

https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat-internetowy/.

Dyrektor szkoły – Ewa Modrzejewska

NA GÓRĘ