Ochrona przed koronawirusem

Zarządzenie nr 8/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

z dnia 27.02.2020r. w sprawie:

stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa

na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji oraz rodziców uczniów.

Zarządzam w trybie pilnym:

  1. Wywieszenie w widocznym miejscu w szkole i przedszkolu instrukcji dotyczącej mycia rąk oraz innych zasad dotyczących higieny osobistej.
  2. Przeprowadzenie przez wychowawców klas i oddziałów przedszkolnych, nauczycieli biologii oraz pielęgniarkę szkolną pogadanek z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania, a w razie złego samopoczucia natychmiastowe zgłoszenie się do pielęgniarki.
  3. Zaapelowanie wychowawców klas i oddziałów przedszkolnych do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły i przedszkola.
  4. Zwrócenie uwagi, aby do szkoły i przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy.
  5. Poinformowanie uczniów i rodziców, że jeśli nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie mają powodu do obaw.
  6. Odwołanie lub nie organizowanie wycieczek do krajów, w których wykryto ognisko wirusa.
  7. Poinformowanie rodziców, których dzieci wróciły z terenów występowania koronawirusa i mają objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomili najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosili się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
  8. Powiadomienie rodziców dzieci do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368).

 

Zarządzenie wchodzi w życie dnia 27.02.2020 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach

 

NA GÓRĘ