Podręczniki szkolne – ważne dla uczniów klas IV i VII!

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie otrzymają podręczniki szkolne oraz materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej. Dotacji jednak nie wystarczyło na wszystkie potrzebne materiały do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Poniżej przedstawiam listę potrzebnych zeszytów ćwiczeń do wyznaczonych przedmiotów, o których zakup proszę.
- KLASA IV:
Zeszyt ćwiczeń:
 „Tajemnice przyrody 4” (do Przyrody) – wydawnictwo Nowa Era.

 

- KLASA VII:
Zeszyty ćwiczeń:
 „Podróże w czasie 7” (do Historii) – wydawnictwo GWO
 „Planeta Nowa 7” (do Geografii) – wydawnictwo Nowa Era
 „Puls Życia 7” (do Biologii) – wydawnictwo Nowa Era
 „Chemia Nowej Ery 7” (do Chemii) – wydawnictwa Nowa Era

 

Ewa Modrzejewska – dyrektor szkoły

NA GÓRĘ