W naszej grupie

W naszej grupie panuje atmosfera zabawy, sympatii i życzliwości...

w ten sposób staramy się, aby każde dziecko miało poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Pomoce naukowe są stale uzupełniane, dzięki czemu dziecko podczas zabawy i samodzielnej aktywności mogło nabierać wiedzy i umiejętności potrzebnych w szkole, jak i w codziennym życiu. Zajęcia prowadzone przez nauczyciela umożliwiają dzieciom rozwój intelektualny, poznawczy i ruchowy, a także mają uwrażliwić dzieci na piękno natury i kultury. Rozwijają one umiejętności społeczne, budują system wartości i dziecięcą wiedzę o świecie przyrodniczym i społecznym.

NA GÓRĘ