Patron szkoły

JULIAN RYDZKOWSKI 1891-1978

 

Urodził się 13 lutego 1891 roku w Bydgoszczy. Tam też ukończył Szkołę Handlową. Praktykę w zawodzie kupca tekstylnego odbył w Chojnicach. W 1919 r. należał do grona organizatorów życia polskiego o stowarzyszeń kulturalnych, m.in. Towarzystwa Muzycznego "Lutnia" , Towarzystwa Ludowego. W 1930 r. był współorganizatorem Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a w 1934 r. Towarzystwa Miłośników Chojnic i Okolic. Należał do zespołu redakcyjnego pisma regionalnego "Zabory"(1935-1939), wydawał jednodniówkę "Turysta w Chojnicach".

W oparciu o własne zbiory, utworzył w 1930 r. Muzeum Miejskie w Chojnicach. Był inicjatorem i organizatorem Dni Chojnic w 1937 r. W 1938 r. osiedlił się w Pionkach, na ziemi kieleckiej, gdzie przebywał także w latach okupacji hitlerowskiej. Po wyzwoleniu wraca do Chojnic i obejmuje funkcję kierownika referatu kultury w ówczesnym Starostwie Powiatowym, a następnie instruktora w Powiatowym Domu Kultury. Inicjuje w tym czasie wiele imprez kulturalnych, m.in. "Dni Chojnic". Założył oddział PTTK.

W okresie międzywojennym i po wyzwoleniu przez długie lata pełnił funkcję radnego Miejskiej Rady Narodowej, był znany z szeregu inicjatyw społecznych i kulturalnych. Gromadził ocalałe ze zniszczeń wojennych książki i prasę polską, przedmioty wartości muzealnej.

W 1960 r. ponownie zorganizował Muzeum Regionalne, pierwotnie w gmachu ratusza, a od 1962 r. w odrestaurowanej w tym celu Bramie Człuchowskiej. Był honorowym kustoszem i kierownikiem tej placówki muzealnej aż do późno podjętej emerytury w 1972 r.

Szczególnie zasłużony dla rozwoju turystyki, z ogromnym zapałem propagował piękno regionu ziemi chojnickiej, uczył historii tej ziemi, i odkrywał jej uroki. Autor przewodnika "Chojnice i okolice" i współautor książki "Kajakiem po wodach województwa bydgoskiego"oraz licznych artykułów popularyzacyjnych z dziedziny historii i życia kulturalnego Chojnic. Był członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, współzałożycielem licznych organizacji społecznych m.in. Zrzeszenia Kaszubskiego w Chojnicach, w 1957r.,Chojnickiego Towarzystwa Kulturalnego, współinicjatorem wydawnictwa "Zeszyty Chojnickie" , wieloletnim działaczem i pierwszym kierownikiem Oddziału powiatowego PAX w Chojnicach. Mianowany został honorowym prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach. Odznaczony "Medalem Stolema" przez Klub Pomeranii, przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku. Wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi. Zmarł 10 lipca 1978 r. w Chojnicach.

wg "Pamięci godni"

NA GÓRĘ