Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

100

Regulamin „Piosenki patriotycznej”.

XIX SPOTKANIE Z  PIEŚNIĄ I PIOSENKĄ PATRIOTYCZNĄ - ,, CZEŚĆ POLSKIEJ ZIEMI’’ - Chojnice 2018 w ramach obchodów 100  lecia odzyskania Niepodległości

REGULAMIN

1. Termin i miejsce - 9 listopada (piątek) 2018, godz. 10.00 – aula Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach

 2. Cele festiwalu

  - kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na wartości patriotyczne,

  - rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ojczystej ziemi, do regionu i miejscowości w której żyjemy,

  - nauka historii poprzez piosenkę oraz jej związek z dziejami i wydarzeniami historycznymi,  

  - konfrontacje umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży.

3. Organizatorzy

    Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach.

   Współorganizatorzy:  Chojnickie Centrum Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Chojnicach.

 

 

4. Zasady uczestnictwa

  a) w przeglądzie mogą brać udział: soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno -  instrumentalne w następujących  kategoriach  wiekowych:

 - klasy I-III

 - klasy IV-VI

 - klasy VII, VIII i gimnazjalne

 - młodzież ponadgimnazjalna

   b) każdy wykonawca prezentuje jedną piosenkę o treści patriotycznej                   ( Ojczyzna, region, miejscowość),

  c) uczestnicy mogą śpiewać przy własnym akompaniamencie, osób towarzyszących lub podkładzie muzycznym (pół - playback),

  d) każdą instytucję (szkołę, ośrodek kultury) może reprezentować tylko jeden podmiot muzyczny (np. solista lub zespół) w każdej kategorii wiekowej,

  e) każdy uczestnik może występować tylko w jednym podmiocie muzycznym czyli jako solista lub członek zespołu,

 f) uczestnik nie może prezentować tej samej piosenki, którą już prezentował w naszym Przeglądzie, gdyż konsekwencją będzie dyskwalifikacja uczestnika.

  g) koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem  i pobytem pokrywają uczestnicy lub sponsorujące  ich instytucje (np. szkoły, domy kultury).

5. Ocena uczestników

   Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

   Ogólne kryteria oceny:

   - dobór repertuaru,

   - umiejętności wokalne,

   - prezentacja sceniczna i ogólny wyraz artystyczny.

6. Sprawy różne 

  - organizator zapewnia nagłośnienie, sprzęt do odtwarzania

    podkładów muzycznych oraz słodki poczęstunek.

  - sprawy nie ujęte w regulaminie, lub nieprzewidziane, wynikłe w trakcie przeglądu rozpatruje organizator w porozumieniu z jury,

  - organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrań i zdjęć z festiwalu.

- przegląd zakończy się w godzinach popołudniowych wręczeniem nagród i koncertem laureatów

7. Zgłoszenia wg. wzoru

a) nazwa zespołu (ilość członków), nazwiska wykonawców (solista, duet)

b) kategoria wiekowa

- szkoła podstawowa - klasy I-III   

- szkoła podstawowa - klasy IV-VI

- klasy VII,VIII i gimnazjalne

- młodzież ponadgimnazjalna

c) tytuł piosenki (autor tekstu i muzyki - mile widziany), rodzaj akompaniamentu

d) imię i nazwisko opiekuna oraz kontakt

e) nazwa i adres placówki (szkoły)

8. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 4.11.2018 roku

   na adres:  Szkoła Podstawowa Nr 1, ul.31-go Stycznia 2123, 89-600 Chojnice  z dopiskiem “Piosenka Patriotyczna-2018“ lub na e-maila organizatora

Kontakt z organizatorem: Michał Leszczyński,  tel. kom.  692 342 707;             

 e-mail  michallesz@wp.pl

Poniedziałek, 2018-12-10

Imieniny: Danieli, Bohdana
  • Chojnice
  • 2.7°C
  • pochmurno z przejaśnieniami
  • Wiatr: 6.06m/s W
  • Ciśnienie: 996.17 hPa
  • Wilgotność: 97%
  • Wschód słońca: 07:56
  • Zachód słońca: 15:29
  • Źródło: OpenWeatherMap