Wiem więcej – mogę więcej

Pragniemy poinformować, iż w naszej szkole realizowany jest projekt pt.:
„Wiem więcej – mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice”

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego , Działanie 03.02.1 Jakość edukacji ogólnej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt wdrażany jest od września 2016 r do czerwca 2018
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego na terenie 7 szkół Miasta Chojnice poprzez doposażenie bazy dydaktycznej, rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 1571 uczniów w ramach realizacji dodatkowych form wsparcia oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 183 nauczycieli w wyniku udziału w szkoleniach, warsztatach oraz studiach podyplomowych.

Projekt zakłada zorganizowanie w naszej szkole 540 h dodatkowych zajęć, warsztatów i kółek zainteresowań dotyczących:
- Realizacji dodatkowych zajęć przyrodniczych dla uczniów ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych
- Realizacji dodatkowych zajęć logopedycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

W ramach projektu nasza szkoła  zostanie wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne.


Zajęcia będą prowadzone w naszej szkole.

NA GÓRĘ