Konkurs języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021

LISTA UCZNIÓW  ZAKWALIFIKOWANYCH DO II STOPNIA  KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO
Z POWIATU CHOJNICKIEGO I CZŁUCHOWSKIEGO 

sporządzona na podstawie protokołów z odbytych eliminacji szkolnych oraz weryfikacji testów przesłanych do RKK

 

Lp.

Imię (imiona)

i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

 1.  

Natalia Chrobocińska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „PIANO” w Człuchowie

 1.  

Blanka Ciborowska

Zespół Szkół Społecznych STO
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
w Człuchowie

 1.  

Miłosz Czajkowski

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „PIANO” w Człuchowie

 1.  

Emilian Jan Gibowski

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
w Chojnicach

 1.  

Matylda Hamerska

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Jana Karnowskiego
w Chojnicach

 1.  

Bogna Knuth

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
w Czersku

 1.  

Julia Kobus

SP 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. J. Rydzkowskiego
w Chojnicach

 1.  

Jakub Kopiszka

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Chojnicach

 1.  

Wiktoria Kroplewska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
w Chojnicach

 1.  

Martyna Małgorzata  Majer

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
w Chojnicach

 1.  

Jagoda Matthes

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
w Chojnicach

 1.  

Ewa Karolina Miszczuk

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie

 1.  

Julia Piekarska

Szkoła Podstawowa
im. Żołnierzy Monte Cassino
w Nieżychowicach

 1.  

Anna Piesik

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
w Chojnicach

 1.  

Aleksandra Pietrzak

Szkoła Podstawowa w Debrznie

 1.  

Dominika Rogalska

Szkoła Podstawowa im. Gen. Wł. Andersa
w Rzeczenicy

 1.  

Agata Wojtaszczyk

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Przyjaciół Ziemi
w Człuchowie

 1.  

Wiktoria Maria Zielińska

Szkoła Podstawowa
im. Gen. Wł. Andersa
w Rzeczenicy

 

Wykaz lektur obowiązujących – II stopień (rejonowy)
 

Temat przewodni : Zwyczaje, obrzędy i obyczaje

Teksty literackie:
1. J. Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów; w tym Tren I, V, VII, VIII
2. I. Krasicki, Żona modna
3. A. Mickiewicz, Dziady cz. II
4. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, ks. I - „Gospodarstwo”
5. J.J. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem
6. S.W. Reymont , Chłopi t. I („Jesień”) - rozdz. XI oraz t.II („Zima”) - rozdz.IV
7. M. Musierowicz, Noelka

Malarstwo: J. Chełmoński, Orka, 1896
Film: „Billy Elliot” reż. Stephen Daldry, 2000

 


Proszę o wcześniejsze przybycie (najpóźniej do godziny 13:40). Uczeń powinien mieć legitymację szkolną bądź inny dokument ze zdjęciem oraz odpowiednie przybory do pisania.
ETAP REJONOWY – Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnicach, 8 grudnia 2020 roku, godzina 14:00.

 

 

Marta Szczukowska

 

Przewodnicząca Rejonowej Komisji Konkursu Języka Polskiego

dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Chojnice, 26 października 2020 r.

 

KONKURSU Z JĘZYKA POLSKIEGO 22.02.2021 – procedury i zalecenia sanitarne

Organizacja rejonowego etapu KONKURSU Z JĘZYKA POLSKIEGO 22.02.2021 – procedury i zalecenia sanitarne

 

 1. Stopnie rejonowe i wojewódzkie konkursów przedmiotowych odbywają się
  w pełnym reżimie sanitarnym.
 2. Na stopień rejonowy i wojewódzki konkursu może się zgłosić wyłącznie...

Zmiana terminu konkursu z języka polskiego

Na podstawie § 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12
sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 1389, ze
zm.) zmienia się organizację...
NA GÓRĘ