Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Stołówka

Stołówka

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ: 

 1. 1.    Uczeń przed posiłkiem dezynfekuje ręce . 
 1. 2.    Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 
 1. 3.    Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce. 
 1. 4.    Po posiłku należy ustąpić miejsca innym. 
 1. 5.     Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają intendent  oraz nauczyciele wyznaczeni do pełnienia dyżuru
  w stołówce szkolnej. 
 1. 6.    Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi. 
 1. 7.    Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów
  w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek. 
 1. 8.    Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu. 
 1. 9.    W stołówce szkolnej uczeń powinien:

- spokojnie poruszać się po stołówce,

- zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,

- zostawić po sobie porządek (odnieść talerze)

- naprawić szkodę uczynioną w stołówce.

 

 O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będą poinformowani wychowawca, rodzice oraz Dyrektor Szkoły.

NA GÓRĘ