Wymagania na oceny szkolne z poszczególnych przedmiotów

W dokumentach do pobrania znajdują się wymagania na poszczególne oceny szkolne z przedmiotów nauczanych w klasach IV - VI.

NA GÓRĘ