Podsumowanie IX turnieju

PODSUMOWANIE IX TURNIEJU WIEDZY Z HISTORII SZTUKI.

Jury Turnieju: p. Barbara Zagórska, p. Katarzyna Januszewska, p. Justyna Barwina – Myszka, p. Beata Klunder,
p. Grażyna Czapiewska, p. Lucyna Skórczewska, p. Elżbieta Połom,
p. Piotr Skorupski, p. Mateusz Knitter, p. Arkadiusz Gierszewski, p. Paweł Friede

Celem Turnieju było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań uczniów szkół podstawowych sztuką, a w dalszej perspektywie przygotowanie ich do pełniejszego przeżywania i doświadczania sztuki wysokiej. Pani Katarzyna Liwak-Rybak, Kierownik Biura Organizacyjnego Olimpiady Artystycznej w podsumowaniu XLI edycji Olimpiady Artystycznej, napisała tak: „ Taki staż skłania do refleksji nad tym jak to możliwe i co sprawiło, że mimo dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości konkurs trwa. I tu przychodzi mi na myśl tylko jedno słowo – pasja. Czym pasja jest? Słowniki językowe podają, że to wielkie zamiłowanie do czegoś, upodobanie, skłonność czy wręcz namiętność. A skoro wielkie zamiłowanie, to i wielki trud, by to zamiłowanie rozwijać, zgłębiać, pielęgnować. To także czas, który na to rozwijanie poświęcamy zupełnie dobrowolnie, ciesząc się z każdej chwili, którą możemy oddać swojej pasji. A skoro namiętność, to i wielka siła. Siła, która pozwala nam tę pasję realizować. Isabelle Laflèche, kanadyjska współczesna pisarka w jednej ze swoich książek napisała „Twoja pasja czeka, aż dogoni ją odwaga” ”.
Oczywiście skromny Turniej Wiedzy z Historii Sztuki i to dopiero IX, nie może równać się z utytułowaną Olimpiadą Artystyczną. Chciałabym jednak, podkreślić bardzo wyraźnie, że pomysł na turniej narodził się z podziwu dla olimpiady, w której wielokrotnie chojnicka młodzież startowała.

W IX Turnieju Wiedzy z Historii Sztuki brało udział czternaście drużyn z chojnickich szkół podstawowych. „Jedynka”- wystawiła siedem drużyn, „Trójka” - trzy drużyny, „Piątka” - dwie drużyny, „SP Kłodawa” – jedną drużynę i „SP Pawłowo” – jedną drużynę.

Etap podstawowy – czwartek – 23.03.2017 – /10.40-13.25 /

1. Test – uczniowie musieli wykazać się wiedzą z historii sztuki od prehistorii do czasów współczesnych. Test składał się z 38 zadań – za które można było zdobyć 126 punktów.
2. Rozpoznawanie dzieł sztuki – kopie > tutaj można było zdobyć 42 pkt.
3. Malowanie na hasło – 6 pkt., > tegoroczne hasło to: „ KUBIZM ”
/ Jurorzy oceniali: kompozycję, dobór środków wyrazu plastycznego /plama, kreska, forma/bryła, perspektywa, światło/, technikę wykonania, zgodność z oryginałem, ujęcie tematu, ogólny wyraz artystyczny /

Etap rozszerzony – piątek – 24.03.2017 - / 10.40-13.25 /

4. Puzzle – 6 pkt / - układanie na czas + rozpoznanie i opis dzieła –/nazwa dzieła, czas powstania dzieła, miejsce, gdzie się znajduje, dodatkowe informacje związane z dziełem/. W tym turnieju uczniowie układali Łazienki Królewskie w Warszawie

5. Prezentacje - 6 pkt – /7 minut/, wybrany temat z historii sztuki od prehistorii do XXI wieku – temat dowolny- rzeźba, architektura, malarstwo, twórczość dowolnego artysty, mógł być opis dzieła – prezentacja ustna lub w formie multimedialnej.
• Oceniano: sposób prezentacji, ujęcie tematu, techniczne walory prezentacji, wyczerpanie tematu, zakres tematu, ogólny wyraz artystyczny, merytoryczność.
• Jurorzy mieli możliwość przydzielenia sześciu punktów dodatkowych / specjalnych. Za całość można było uzyskać 192 pkt.

 

 

 

 W tym miejscu, chciałabym złożyć specjalne podziękowania Dyrekcji SP1 i Jurorom, którzy z pewnością wiedzą, czym jest pasja, ponieważ sami ją podzielają.

 

GRATULACJE
DLA WSZYSTKICH
UCZESTNIKÓW
TURNIEJU
Szczególne Owacje dla „ Piątki”

Wszystkich Odważnych, których pasją jest sztuka, zapraszam do udziału w konkursach poświęconych Sztuce.


Organizator Turnieju
Elżbieta Połom

NA GÓRĘ